Lotus Garden
Hoàng Kim Thế Gia
Saigon RiverSide
Pico Plaza
MỘT SỐ CÔNG TRÌNH DỰ ÁN DO HIỆP THÀNH PHÁT CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU SƠN
Giá 630.000 VND
600.000 VND
Giá 1.501.500 VND
1.430.000 VND
Giá 1.207.500 VND
1.150.000 VND
Giá 1.680.000 VND
1.600.000 VND
Giá 945.000 VND
900.000 VND
Giá 703.500 VND
670.000 VND
Giá 924.000 VND
880.000 VND